Ad hoc-grupper

Ad hoc-grupperne er en vigtig del af ROAL’s arbejde. Der kan løbende oprettes nye ad hoc-grupper.
Grupperne definerer selv deres arbejdsområde, og ROAL’s styregruppe er gerne behjælpelig.
Læs her mere om oprettelse og arbejdsgange for en gruppe, om eksisterende ad hoc-grupper og
deres kommende møder samt evt. referater fra møder i ad hoc-grupperne.

Kommissorium for ad hoc-grupper:
Download retningslinjer_ad-hoc_grupper_roal
Download Etablering af ad hoc-gruppe
Download ROAL_ Arbejdsgang for ad hoc-grupper


Eksisterende ad hoc-grupper:
Ad hoc-gruppe i Nord- og Midtjylland (Tovholdere Bodil Skipper og Visti Søvsø Hansen)

Kommende møder i ad hoc-grupper:
Download Invitation til møde 13.09.2016
                  Bilag til møde 13.09.2016

Evt. referater fra møder i ad hoc-grupper