Anette Skovgaard

photo
Anette Skovgaard
Institut for Kommunikation og Handicap
anette.skovgaard@ps.rm.dk
87 28 94 13
ikh.rm.dk

Institut for Kommunikation og Undervisning, Region Midtjylland – Læseafdelingen
Læseafdelingen tilbyder at undersøge, undervise, rådgive og vejlede børn, unge og voksne med læse-, stave- og skrivevanskeligheder. Ydelserne gives af eksaminerede tale-læsepædagoger samt It-vejledere.

Der kan både være tale om specifikke vanskeligheder, der skal afhjælpes med
kompenserende hjælpemidler eller funktionelle vanskeligheder, hvor borgeren har brug for at optræne sine læse, stave og skrivefærdigheder i forhold til at kunne gennemføre/deltage i skole, uddannelse og erhverv.

Der tilbydes bl.a.
• Udredende undersøgelse med vurdering af læsevanskelighederne
• Individuel undervisning efter tilpasset undervisningsplan
• Samarbejde og information til relevante samarbejdspartnere, f.eks. skole, jobcentre, kommuner og arbejdspladser
• Hjælpemiddelafprøvning og ansøgning
• Vejledning i forhold til undervisning, uddannelse, arbejde, støttemidler, IT-hjælpemidler

IKT
Tilbuddet retter sig mod unge og voksne i forhold til individuel brug af computer, mobiltelefoner, kommunikationsudstyr og anden teknologi, der kan understøtte kommunikative vanskeligheder.
• Afdækning og vurdering af brugerens kommunikative kompetence
• Hjælpemiddelafprøvning/ -indkøb
• Opfølgning på tidligere vurdering med henblik på optimal udnyttelse af den tildelte teknologi
• Introduktion til og afprøvning af talegenkendelsesprogrammet Dictus 4.0

For yderligere oplysninger kontakt:
Afdelingsleder Anette Skovgaard,
Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf 78479313 mail: anette.skovgaard@ps.rm.dk

Eller besøg vores hjemmeside www.ikh.rm.dk


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler