Dokumenter

Præcisering af testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau)

Udgivet i Dokumenter

Politikere ser positivt på at lade it-hjælpemiddel følge ordblinde gennem livets faser

http://www.folkeskolen.dk/563314/politikere-ser-positivt-paa-at-lade-it-hjaelpemiddel-foelge-ordblinde-gennem-livets-faser Hent her

Udgivet i Dokumenter

Handleplansskabelon

Udgivet i Dokumenter

ROAL Kommissorium

Udgivet i Dokumenter

ROAL infoark

Udgivet i Dokumenter