Dokumenter

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Kære elev, forældre og skole!  At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt for barnets sociale- og emotionelle udvikling. Derfor er et særligt tæt samarbejde mellem hjem og skole nødvendigt for at

Udgivet i Andet dokument, Dokumenter, Nyhed

Præcisering af testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau)

Udgivet i Dokumenter

Politikere ser positivt på at lade it-hjælpemiddel følge ordblinde gennem livets faser

http://www.folkeskolen.dk/563314/politikere-ser-positivt-paa-at-lade-it-hjaelpemiddel-foelge-ordblinde-gennem-livets-faser Hent her

Udgivet i Dokumenter

ROAL Kommissorium

Udgivet i Dokumenter

ROAL infoark

Udgivet i Dokumenter