Nyheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Kære elev, forældre og skole!  At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt for barnets sociale- og emotionelle udvikling. Derfor er et særligt tæt samarbejde mellem hjem og skole nødvendigt for at

Udgivet i Andet dokument, Dokumenter, Nyhed

ROAL temadag om Læseforståelse og læseforståelsesvanskeligheder – Kolding den 20. november 2017

Temadagen er målrettet lærere og læsevejledere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannel-serne, og den byder på oplæg fra såvel praktikere som forskere. God læseforståelse er afgørende for al læring – både for fagene i grundskolen og i de efterfølgende

Udgivet i Nyhed

ROAL temadag om OBU i nye rammer – Herning den 18. april 2017

ROAL inviterer i samarbejde med Netværkslokomotivet til temadag om:OBU i nye rammer – en temadag med oplæg og masser af erfaringsudveksling. Taxameterændringer og fremstormende it skaber udfordringer for undervisere på OBU-området. På baggrund af OBU-analysen peges der også på behov for viden

Udgivet i Nyhed

ROAL temadag om OBU i nye rammer – 6. april 2017 i København

ROAL inviterer i samarbejde med UCC København til temadag om:OBU i nye rammer – en temadag med oplæg og masser af erfaringsudveksling. Taxameterændringer og fremstormende it skaber udfordringer for undervisere på OBU-området. På baggrund af OBU-analysen peges der også på behov

Udgivet i Nyhed

ROAL temadag 21. november 2016

roal-program-november-2016

Udgivet i Nyhed

Program for ROAL temadag den 10. maj 2016

Roal program 10-05-2016 ENDELIGT

Udgivet i Nyhed

Program til ROAL temadag den 10. november 2015

ROAL program 10 11 15  

Udgivet i Nyhed

Nyt fra ROAL – Juni 2014

Udgivet i Nyhed

Nyt fra ROAL – Marts 2014

Udgivet i Nyhed

Nyt fra ROAL – december 2013

Udgivet i Nyhed

ROAL’s hjemmeside

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til ROALs hjemmeside, send da venligst en mail til: info@roal.dk

Udgivet i Nyhed

ROAL temamøde og generalforsamling 2013

ROAL indkaldte i efteråret til en kombination af temamøde og generalforsamling den 1. november 2013. Det var en spændende dag med informative oplæg fra ROALs ad hoc-grupper. Direktør & Partner Bianca Albers fra Familie og Evidens Center – berettede om

Udgivet i Nyhed