Kirsten Friis

photo
Kirsten Friis
Nationalt Videncenter for Læsning
kfl@ucc.dk
41899090
videnomlaesning.dk

Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne
Nationalt Videncenter for Læsning er stiftet i 2006 på initiativ af Undervisningsministeriet og tre professionshøjskoler. Fra 2010 står alle landets syv professionshøjskoler bag videncentret og finansierer en del af driften.

Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne, har en projektafdeling, hvor ny viden udvikles, og en kursusafdeling, som formidler ny viden. Videncentret samarbejder med universiteter, brugere og netværk både her i landet og i udlandet. Der er 9 faste medarbejdere i sekretariatet.

Mission og vision
Centrets mission er at samle, skabe og sprede ny forsknings- og udviklingsviden om sprog, læsning og skrivning og formidle den til lærere og pædagoger, til læse- og sprogvejledere, til læsekonsulenter, til studerende og undervisere på professionshøjskolerne og til andre interessenter inden for feltet.

Centrets vision er, at viden om sprog, læsning og skrivning skal komme alle til gavn og implementeres i pædagogisk praksis.

Kerneområder
Centrets kerneområder er videndeling og videnformidling. Det sker bl.a. via hjemmesiden www.videnomlaesning.dk, tidsskriftet Viden om Læsning og andre udgivelser, nyhedsbreve og kurser/konferencer. Det er desuden et kerneområde at udvikle ny viden gennem projekter knyttet til praksis, professionshøjskolerne og/eller forskningsinstitutioner.
Videncentrets indsatsområder i de kommende år er skrivning, faglig literacy og skriftsprogsvanskeligheder.

Målgruppe
Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne, henvender sig til alle med interesse for sprog, læsning og skrivning, almenpædagogisk og specialpædagogisk, i faget dansk samt i skolens øvrige fag. Målgruppen er således både studerende og undervisere på professionshøjskolerne, lærere og pædagoger, læse- og sprogvejledere, læsekonsulenter, bibliotekarer, organisationer og virksomheder og andre med interesse for feltet.


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler, Styregruppe