Lene Burup

photo
Lene Burup, daglig leder
AOF Ordblindeundervisning Gentofte
lb@aof-gladsaxe.dk
39 69 33 33

AOF FVU & Ordblindeundervisning for voksne i Ballerup, Gladsaxe, Frederikssund, Hillerød og Helsingør
AOF Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk etablerer Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning i Gladsaxe og i Ballerup.
AOF Nordsjælland etablerer FVU og ordblindeundervisning i Frederikssund, Hillerød og Helsingør.
Undervisningen etableres i henhold til lov om FVU og ordblindeundervisning og finansieres af et fremmødebaseret taksameter fra undervisningsministeriet.

Mission og vision
AOF er en lokal folkeoplysende forening, der har sit udgangspunkt i én eller flere kommuner.
Foreningen skal gennem folkeoplysning, undervisning med hertil beslægtede funktioner, foredrag samt arrangementer af kulturel og debatskabende karakter i overensstemmelse med arbejderbevægelsens idegrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning.
Foreningen skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af demokratiet i samfundet og stimulere interessen for aktiv medvirken i samfundets organisation.

Kerneområder
AOF´s virksomhed omfatter folkeoplysning i bred forstand.
Et af kerneområderne er FVU og ordblindeundervisning for voksne, hvis mål er at forbedre kursisternes mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.
Undervisning tilbydes på baggrund af en visiterende test. Undervisningen foregår en eller flere gange om ugen i dag-, eftermiddag- eller aftentimerne.
Undervisningen skal give kursisterne strategier samt træning i at anvende skriftlig dansk enten for at kompensere for deres specifikke ordblindevanskeligheder eller for gennem FVU´en at tillære de manglende grundlæggende færdigheder i at læse og skrive. Det betyder, at undervisningen ud over at arbejde med sprogets grundlæggende strukturer også arbejder med IT-hjælpemidler samt adgang til tekstbaseret information, f.eks. på internet og andre elektroniske medier, – faciliteter der kan anvendes i hverdagslivet udenfor undervisningssituationen.
Der tilbydes også FVU-matematik.

Målgruppe
AOF´s virksomhed som helhed retter sig mod en meget vid og mangfoldig gruppe af voksne, idet AOF´s aktiviteter breder sig over mangeartede tilbud indenfor folkeoplysning: Foredrag, debatarrangementer og aftenskoleundervisning, specialundervisning og ordblindeundervisning samt projekter af vejledende og kompetenceafklarende karakter.

 


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler