Lone Hvid

photo
Lone Hvid
ASV Horsens
lhv@horsens.dk
76 29 72 00
asv-horsens.dk

ASV Horsens
Værdigrundlag og mål
På Akademi for specialundervisning til voksne og unge (ASV Horsens) er missionen, at kompetenceafklare, undervise samt rådgive og vejlede voksne og unge med særlige behov.

Målgrupper
• Personer med svære læse-stave-regneproblemer
• Personer med læse-stavevanskeligheder
• Personer med funktionsnedsættelse
• Unge med risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelserne
• Personer med ringe skolebaggrund, ingen uddannelse og svære indlæringsvanskeligheder
• Personer med sindslidelse
• Personer med sociale/emotionelle vanskeligheder
• Personer med senhjerneskade
• Arbejdsledige, der har svært ved at følge de almindelige uddannelser

Kontaktoplysninger
ASV Horsens
Tordenskjoldsgade 23
8700 Horsens
Tlf: 7629 7200
Email: asv@horsens.dk

Telefontid:
mandag-tirsdag-onsdag-fredag kl. 07.30-13.30
torsdag kl. 07.30-15.30


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler