Magnus Kjøller Lou

photo
Magnus Kjøller Lou
Sensus Aps
magnus@sensus.dk
53 36 55 03
sensus.dk

Sensus Aps
Sensus er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed med speciale i tilgængelighed, rummelighed, informationsteknologi og handicap. Virksomheden blev grundlagt i 1987 og beskæftiger i dag ca. 10 højtuddannede rådgivere og et antal freelancere. For at kunne gennemføre aktiviteter såsom brugertests samarbejder Sensus med et større netværk af mennesker med særlige behov, herunder blinde, svagsynede, døvblinde, ordblinde, læsesvage og døve.

Tilgængelighed og rummelighed
Siden midten af 1990’erne har Sensus rådgivet om tilgængelighed og tilgængeligt design i relation til netsteder og andre it-systemer. Sensus løser opgaver i forbindelse med sikring af tilgængelighed i konkrete projekter og teknologier, ligesom virksomheden gennemfører større kortlægninger som eksempelvis de nationale danske kortlægninger af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder i 2006, 2008, 2010 og 2012. Endelig arbejder Sensus med udvikling af materialer i tilgængelige alternativer, herunder tekst, illustrationer, mærkning og skiltning. Sensus’ rådgivning på området er baseret på internationalt accepterede standarder, eksempelvis retningslinjerne for tilgængelighed fra W3C, som også danner grundlag for de officielle danske retningslinjer. Sensus deltager i standardiseringsarbejdet på områderne og tilbyder både åbne kurser og skræddersyede kurser i tilgængelighed.

Teknologiudvikling
Sensus er især aktiv indenfor udvikling af løsninger, som understøtter det rummelige informationssamfund. Således står Sensus bl.a. bag udviklingen af RoboBraille-tjenesten, en email-baseret tjeneste, som kan oversætte vedhæftede filer til eksempelvis punktskrift og lydbøger. RoboBraille har vundet flere internationale priser, og anvendes af brugere verden over til at producere materialer i alternative formater til brug for bl.a. syns- og læsehandicappede. Sensus har udviklet tilsvarende løsninger til bl.a. den farmaceutiske sektor (mærkning af medicinalemballage med punktskrift), den finansielle sektor (udskrift af bl.a. kontoudtog og årsopgørelser i punktskrift), samt til bl.a. Danmarks Blindebibliotek og Synscenter Refsnæs. Sensus står også bag den tekniske udvikling af flere mobile løsninger for ordblinde, læsesvage og analfabeter.

Kontaktinformation
Sensus ApS er repræsenteret i ROAL ved Magnus Kjøller Lou. Magnus arbejder som rådgiver hos Sensus med speciale i digital tilgængelighed og brugervenlighed, og arbejder med projekter inden for digital tilgængelighed.

Sensus ApS
Torvet 3-5, 2. t.v.
3400 Hillerød

Telefon:  48 22 10 03
Mail: sensus@sensus.dk
Web:  www.sensus.dk


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler