Margit Viig

photo
Margit Viig
VUC
MVK@vucsyd.dk
73 61 33 82
vuc.dk/lederforeningen/index.aspx

Lederforeningens formål er at varetage VUC’s interesser samt at arbejde for udviklingen af uddannelse på de områder, som lovgivningsmæssigt kan varetages af VUC.
Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen, mens foreningens sekretariat i København sørger for de tekniske og administrative forhold.

Medlemmer af Lederforeningen for VUC er ledere på VUC .

Den højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år, og derudover har foreningen et repræsentantskab, der består af et almindeligt medlem fra hvert VUC, og som vælges på det enkelte VUC.
Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet til møde mindst to gange årligt.


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler