Marie Wolter Bertelsen

photo
Marie Wolter Bertelsen
VUC Lederforeningen
rmw@vucroskilde.dk
30844375
vucroskilde.dk

Marie Wolter Bertelsen
Uddannet audiologopæd fra 2004 og arbejder som it- og læsekonsulent på VUC Roskilde. Jeg arbejder til daglig med at hjælpe vores kursister til at anskaffe it-rygsække både til privat brug, til arbejde og til studie og forsøger at holde mig opdateret på de tilgængelige programmer og hardware på markedet og på deres tekniske og pædagogiske styrker og svagheder. Desuden holder jeg kurser i it til ordblinde og deltager i forskellige ordblinderelaterede netværk mhp. vidensdeling og erfaringsindsamling.

Mission og vision
Jeg har et stærkt ønske om at gøre it tilgængelig for så mange ordblinde som mulig gennem at skabe så lette og gennemskuelige adgangsveje til teknologi og viden som mulig.
Jeg har et mål om at alle ordblindeundervisere kan instruere i brug af it og inddrage dette i den normale ordblindeundervisning både for børn og voksne.
Arbejder for at de bevilligende myndigheder ser nytteværdien af at bevillige it og skabe muligheder for, at det kan gennemføres let, enkelt og billigt både for borgeren og for den bevilligende instans.

Kerneområder og målgruppe
Undervisning i it-hjælpemidler til voksne ordblinde og til ordblindelærere.
Overblik over lovgivning og bevillingsmuligheder for it til ordblinde.
Overblik over programmer og hardware på markedet.


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler, Styregruppe