Poul Christensen

photo
Poul Christensen
3F
poul.christensen@3f.dk
21 78 64 44
3f.dk

3F – Fagligt Fælles Forbund
3F er Danmarks største fagforening – ca. 350.000 medlemmer inden for industri, byggeri, transport, landbrug/skovbrug/gartneri, hotel/restauration, rengøring og offentlig service.

Mission og vision
Sikre medlemmerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår via kollektive overenskomster

Kerneområde
Forhandling af kollektive overenskomster
Føre sager for medlemmerne ved overenskomstbrud
Administrere arbejdsløshedsforsikring
Rådgive medlemmer om OK-forhold, uddannelsesmuligheder, rettigheder i f.t. lovgivning m.v.
Politisk lobbyarbejde m.h.p. at forbedre medlemmernes vilkår generelt
Informationsvirksomhed

Målgruppe
3F’s indsats for ordblinde og læsesvage medlemmer udgør en meget begrænset – om end vigtig – del af organisationens samlede indsats.
Målgruppen for denne indsats er de medlemmer, der har problemer p.g.a. utilstrækkelige læse-/stave-/skrivefærdigheder.

Aktiviteter for medlemmer med utilstrækkelige læse-/stave-/skrivefærdigheder
Informationsvirksomhed vedr. mulighederne for IT-værktøjer
Informationsvirksomhed vedr. ordblindekurser, FVU m.v.

Herudover politisk lobbyarbejde med det formål at forbedre målgruppens muligheder.

 


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler