ROAL temadag om OBU i nye rammer – 6. april 2017 i København

ROAL inviterer i samarbejde med UCC København til temadag om:
OBU i nye rammer – en temadag med oplæg og masser af erfaringsudveksling. 
Taxameterændringer og fremstormende it skaber udfordringer for undervisere på OBU-området.
På baggrund af OBU-analysen peges der også på behov for viden om udformning af undervisningsplaner.
Temadagen vil sætte fokus på it i undervisningen, undervisningsplaner og evaluerbare mål, samt ordblindelærerens rolle i organisationen. Dagen er opbygget med korte, skarpe oplæg og rammesætning af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så alle får noget med hjem.
Temadagen er primært målrettet OBU-undervisere og konsulenter, men FVU-undervisere kan også hente inspiration til transfer til eget arbejdsområde.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Torsdag den 6. april 2017, kl. 09.30 – 15.00
Sted: Campus Carlsberg UCC,
Humletorvet 3, lokale W2.04, 1799 København V

Tilmelding snarest og inden 1. marts 2017, klik her: Tilmelding 
Pris: 500 kr. inklusiv moms.
Deltagerantallet er begrænset; Hurtig tilmelding tilrådes, og tilmelding er bindende.
Hvis du ikke allerede er medlem af ROAL, bliver du det ved din tilmelding. Det koster ikke ekstra.
Du vil herefter få mails vedr. initiativer i ROAL og være en del af ROAL’s netværk. Du kan ligeledes medvirke i ROAL’s ad hoc-grupper, hvis du har tid og lyst. Du er først tilmeldt endeligt, når betalingen er registreret på ROAL’s bankkonto.

PROGRAM

Kl. 09:30-10:00   Registrering og kaffe

Kl. 10:00-10:15    Velkomst og nyt fra ROAL
Birgit Dilling Jandorf og Marie Wolter Bertelsen, ROAL’s styregruppe og Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning  

Kl. 10:15-11:15  Den synlige undervisningsplan
Hvordan bliver vi bedre til at anvende de evaluerbare mål som styrkelse af kvaliteten i undervisningen? 
v. Mette Berg, Akademisk læse- skrivevejleder, SDU

Kl. 11:15-11:30     Pause

Kl. 11:30-12:30    It i OBU – hvordan tackler vi det?
Hvordan tackler vi kursisternes medbragte it-devices og integrerer dem i undervisningen? Hvilke tiltag skal der til, for at ordblindeunderviserne er klædt på til at håndtere det store it-udbud og krav om at ”være med”?
v. Marie Wolter Bertelsen, VUC Roskilde

Kl. 12:30-13:30    FROKOST med fri snak                           

Kl. 13:30-14:45    Book en OBU-lærer – kollegial sparring om læse-skrive-strategier på KBH SYD
Hvordan får vi integreret viden om læse-stavevanskeligheder til den ordinære undervisning til gavn for alle kursister? Hvordan bliver ordblindelæreren faglærerens sparringspartner?
Oplægget kommer med konkrete eksempler på tiltag i undervisningen, samt forslag til organisatoriske parametre, der kan være værd at holde sig for øje i processen.
v. Karina Bek, HF & VUC København Syd

Kl. 14:45-15:00    Tak for i dag og kom godt hjem
v. Birgit Dilling Jandorf og Marie Wolter Bertelsen

Udgivet i Nyhed