ROAL temamøde og generalforsamling 2013

ROAL indkaldte i efteråret til en kombination af temamøde og generalforsamling den 1. november 2013.

Det var en spændende dag med informative oplæg fra ROALs ad hoc-grupper.

Direktør & Partner Bianca Albers fra Familie og Evidens Center – berettede om effektiv implementering baseret på erfaringer og forskningsdokumenteret indsigt fra skole- og uddannelsesområdet.

Projektleder Mi Storm Jensen fra Wanek & Myrner – fortalte om Oplysningskampagnen ‘Videre i teksten’.

Ved generalforsamlingen var der valg til ROALs styregruppe og følgende 7 personer blev valgt og sidder nu i ROALs styregruppe:

Kirsten Friis
Nationalt Videncenter for Læsning
Birgit Dilling Jandorf
Socialstyrelsen, Kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning
Hans Kærgaard
Netværkslokomotivet
Simon Moe
Nota, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
Margit Viig
Lederforeningen for VUC
Trine Nobelius
Professionshøjskolen UCC
Erik Arendal
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Udgivet i Nyhed