Simon Moe

photo
Simon Moe
Privat
simmoe@gmail.com

nota.nu

Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
Nota er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Nota finansieres via bevilling på finansloven. Notas årlige omsætning er ca. 48 mio. kr. Nota er organisatorisk opdelt i 2 hovedområder: IT og Produktion samt Formidling. Hertil kommer Administrative funktioner. Nota har cirka 65 fastansatte, 30 freelance indlæsere og et antal studentermedhjælpere. Nota arbejder projektorienteret, og store projekter gennemføres på tværs af hovedområderne.

Mission og vision
Notas mission er at sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er ”lige adgang til viden”.

Kerneområder
Notas kerneområder er biblioteksbetjening af mennesker med læsevanskeligheder samt produktion af materialer på alternative medier. Nota driver netbiblioteket E17 – www.e17.dk – og har Danmarks største lydbogs samling.

Fra 1. august 2013 varetager Nota desuden opgaven med at producere og distribuere studiematerialer til studerende på SU berettigede uddannelser, de studerende skal ligesom Notas øvrige brugere have et dokumenteret læsehandicap, for at benytte denne service. Opgaven finansieres af Ministeriet for Børn og Undervisning, som er den øverst ansvarlige myndighed på området.

Studiematerialer, der allerede er produceret indgår i Notas samling og kan benyttes af alle indmeldte brugere, uanset om man er studerende eller ej.

Målgruppe
Nota har mange forskellige brugergrupper, men Notas primære målgrupper er: Ordblinde og synshandicappede. De synshandicappede er en forholdsvis ældre gruppe, mens de ordblinde brugere primært går i folkeskole, er under uddannelse (ungdoms- eller videregående uddannelse) eller er i den erhvervsaktive alder, dvs. en lidt yngre målgruppe. Man skal have et dokumenteret læsehandicap for at blive indmeldt på Nota. Brugergruppen vokser, medio 2013 har brugerantallet passeret 48.000.

 

 


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler