Stine Fuglsang Engmose

photo
Stine Fuglsang Engmose
CSU Holbæk
stife@holb.dk
72 36 36 17
csu-holbaek.dk

Læse- og teknologikonsulent, audiologopæd cand. mag.

LæseTek er en del af CSU Holbæk. Afdelingen tilbyder ydelser til borgere, forvaltningsinstitutioner og professionelle inden for læse- og læseteknologiområdet.

Vi arbejder på grundskoleområdet  med flere projekter, som har fokus på læseteknologi, didaktik og implementering. Vi ser en evidensbaseret undervisning i læsning og implementeringen af læseteknologi i den almene undervisning som en vej til inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder, herunder dyslektiske elever. På LæseTek har vi mange års erfaring fra den praktiske dagligdag i folkeskolen og med opsætning af læseteknologi på enkeltcomputere og ved netværksløsninger, undervisning og rådgivning af lærere, forældre og elever, testning af elever, intensive undervisningsforløb, specialistkurser mm.LæseTek er en del af CSU Holbæk. Afdelingen tilbyder ydelser til borgere, forvaltningsinstitutioner og professionelle inden for læse- og læseteknologiområdet.

I vores dagligdag underviser vi endvidere voksne dyslektikere samt udreder for dysleksi og visiterer til hjælpemidler. I undervisningen af voksne ordblinde er læseteknologien en fuldt integreret del. Vi udbyder kursusforløb til undervisningsinstitutioner. Kurserne har fokus på at efteruddanne undervisere af voksne ordblinde i, hvordan ordblindeundervisningen kan sammensættes, når kursisterne anvender  kompenserende it-hjælpemidler.

Konsulenter fra LæseTek deltager endvidere som eksterne undervisere på læsevejleder- og dysleksimoduler på university college.

Se mere på
www.csu-holbaek.dk


Udgivet i Medlemmer, Medlemsprofiler