Om ROAL

 • ROAL holder øje med den samfundsmæssige forståelse af ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
 • ROAL har fokus på dem, der arbejder med denne målgruppe.
 • ROAL formidler og vidensdeler i publikationer og på temadage.
 • ROAL har fokus på såvel de gode indsatser og forhold, der skaber barrierer.
 • ROAL tilbyder en platform for ad hoc-gruppers arbejde.

Hvis du har forslag til temaer eller områder, som du mener, at ROAL skal tage op, er du velkommen til at kontakte styregruppen: info@roal.dk 

Mission

 • At sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder
 • At sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal ressourceudnyttelse

Vedtægter

ROAL’s vedtægter

Styregruppe

På generalforsamlingen den 6. november 2023 blev dele af styregruppen genvalgt, og der blev valgt to nye medlemmer og to nye suppleanter.

Styregruppen består af:

 • Marie Wolter Bertelsen, Nationalt videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder(mawb@kp.dk)
 • Maja Borch Hansen, Kriminalforsorgen (MajaBorch.Hansen@krfo.dk)
 • Anja Bols Slåttvik, VIA University College (abs@via.dk)
 • Gitte Møldrup Frederiksen, Silkeborg kommune (gmf@silkeborg.dk)
 • Henrik Daugaard, Holte-Hus Efterskole (hd@holte-hus.dk)
 • Kirsten Weile, Vrigsted Efterskole (kirsten.weile@vrigsted-efterskole.dk)

Suppleanter: Birgit Dilling Jandorf, Karina Elsig Thøgersen

Administration og sekretariat (info@roal.dk)

Revisor: Gitte Skipper

Generalforsamling

ROAL’s øverste ledelse er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i fjerde kvartal hvert andet år i ulige år og indvarsles pr. mail til foreningens medlemmer senest 1 måned før afholdelse.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

Beretning og regnskab