Opret ad hoc-gruppe

Hvis du har en ide til at etablere en ad hoc-gruppe i ROAL, så har vi udarbejdet nogen retningslinjer og et materiale til inspiration.

Ordblindevenlighed

Formål

Der sidder ca. 1-2 elever med ordblindhed i hver klasse. Mange voksne med ordblindhed kan fortælle om, hvordan deres skoles og lærernes indstilling og opfattelse har haft indflydelse på deres videre rejse til uddannelse og job. Det er vigtigt, at skolen er klædt på i forhold til ordblindhed og ved, hvordan den kan lede, organisere, undervise, støtte og inkludere. Denne ad-hoc-gruppe vil undersøge og formidle viden om, hvordan den ordblindevenlige skole i Danmark kan udfoldes.

Aktiviteter og produkter

Planlægning og afholdelse af fire webinarer om den ordblindevenlige skole:

  1. Webinar om en ordblindevenlig skole – set fra skoleledelsens perspektiv blev afholdt den 11. marts 2021 (prioritering af en samlet skoleindsats, der sikrer trygge rammer for elevernes læring og trivsel og for en overgang til vellykket ungdomsuddannelse)
  2. Webinar om undervisning i den ordblindevenlige skole – forstå de interventioner, der skal være på plads i skolen for at hjælpe med at håndtere ordblindhed på tværs af skolen (en god læse, -stave- og skriveundervisning; LST; fremmedsprogsundervisning).
  3. Webinar om klasse- og læringsmiljø (åbenhed om ordblindhed, viden om ordblindhed hos alle, forbedring af læringsmiljø og samarbejdskultur).
  4. Webinar om samarbejde mellem skole og hjem (forældre- og elevinddragelse, fokus på egen mestring).

Ad-hoc-gruppen har afholdt de fire webinarer, og alle programmer og oplæg kan genfindes under fanen ‘Temadage’. Ad-hoc-gruppen har besluttet at holde pause i webinarerne. Annette Klint fra Læseråd, Karina Elsig Thøgersen fra Professionshøjskole UCL, Kirsten Weile fra Vrigsted Efterskole og Birgit Dilling Jandorf fra HUSET Jandorf.

Særlige tilfælde ved gul testscore i national ordblindetest

Problemstilling
En række kommuner har trods ministeriets udmeldinger i Ordblindenetværket valgt kun at anerkende national ordblindetest som identifikationsredskab af ordblindhed. I praksis betyder det, at elever testet ordblinde ved andre standardiserede test afvises, og qua heraf får de ikke de samme muligheder i grundskolen som ordblinde elever – ex. adgang til Nota samt mulighed for at gå til folkeskolens prøver på særlige vilkår.

Mål
Ad hoc-gruppen arbejder for, at elever med gul testscore i national ordblindetest anerkendes af landets kommuner som værende ordblinde, såfremt de ved andre test er testet ordblinde. Ligeledes arbejder vi for, at denne elevgruppes ordblindhed sikres i det videre uddannelsesforløb.

Vejen til målet
Ad hoc-gruppen henvender sig i første omgang til Børne- og undervisningsministeriet styrelsen for undervisning og kvalitet.

Elever i risiko for ordblindhed og adgang til Nota

Præcisering af testvejlederes kvalifikationer

Ad hoc-gruppen har arbejdet med at præcisere testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau). Se forslaget under produkter.

Netværk i Jylland

Ad hoc-gruppen Netværket i Jylland er afsluttet juni 2020. Der har siden gruppens start været afholdt 1-2 møder årligt, hvor der har været drøftet diverse relevante emner, som deltagerne har taget op.