Om ROAL

Roal logo

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

Om ROAL
ROAL blev stiftet i september 2010 og er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Formål
• at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder
• at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal ressourceudnyttelse

Delmål
• at være et rådgivende organ internt i samrådet og eksternt på politisk niveau og på forvaltningsniveau
• at identificere og synliggøre barrierer for ligeværdig deltagelse i samfundet
• at kvalificere den offentlige debat
• at medvirke til at udvikle og implementere viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker kontakt til ROAL, kan du sende en mail til info@roal.dk

Download ROALs vedtægter pr. 10.11.15 

Download ROAL’s styregruppe (Valgt for perioden den 10.11.2015 – 30.11.2017)