Temadag og jubilæumsfest

26. november 2020, VUC Roskilde

Den 26. november 2020 fejrer vi ROALs 10-års jubilæum med en temadag, som handler om emotionelle følger af ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Udover en række spændende oplæg inviteres alle til at afprøve og deltage i Salon ROAL.

Program

Tilmelding

Find materiale fra tidligere temadage

Du kan hente inspiration fra tidligere temadage og aktiviteter. Læs mere.

Produkter

Her kan du finde ROAL’s udgivelser og materialer.

Læs fx om ROAL’s handleplan som er et redskab til elever i grundskolen, der skaber dialog mellem elev, forældre og skole. Læs mere.

Om ROAL

Hvem og hvad er ROAL?

Foreningens navn er ROAL – samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Foreningen er landsdækkende og arbejder såvel på erhvervsområdet som på tværs af hele uddannelsesområdet fra folkeskole til videregående uddannelser. Læs mere.

Ad hoc-grupper

Deltag i ROAL’s arbejde

ROAL‘s arbejde bygger bl.a. på ad-hoc-grupper, og du kan være med.
Du kan læse om de aktuelle grupper, og grupper som har afsluttet deres arbejde.
Læs mere.

Bliv medlem

Støt ROALs arbejde, udvid dit netværk og bliv selv klogere.

ROAL‘s aktiviteter finansieres af frivillige bidrag og gebyrer ved indmeldelse. Enhver organisation eller enkeltperson kan være medlem, blot skal man tilslutte sig formålet med ROAL og foreningens vedtægter. Læs mere.