ROAL afholdte Generalforsamling mandag den 6. november 2023.

Styregruppens/formandens beretning blev fremlagt uden kommentarer v/Marie Wolter Bertelsen.

Regnskab blev fremlagt uden kommentarer v/ Maja Borch Hansen. Godkendt af revisor og forsamling.


Valg af ny styregruppe for 2023-25 blev gennemført.

Styregruppen består af:
• Marie Wolter Bertelsen, Nvol.dk
• Maja Borch Hansen, Kriminalforsorgen
• Anja Bols Slåttvik, VIA University College
• Gitte Møldrup Frederiksen, Silkeborg kommune
• Kirsten Weile, Vrigsted Efterskole
• Henrik Daugaard, Holte-Hus Efterskole

Stort tak for indsatsen til de afgående styregruppemedlemmer:
• Birgit Dilling Jandorf, HUSET Jandorf
• Kirsten Friis, Nvl.dk
Karina Elsig Thøgersen, UCL
• Gitte Skipper, Aarhus Kommune

Styregruppens/formandens beretning blev fremlagt uden kommentarer v/Marie Wolter Bertelsen.

Styregruppens/formandens beretning blev fremlagt uden kommentarer v/Marie Wolter Bertelsen

Regnskab blev fremlagt uden kommentarer v/ Maja Borch Hansen. Godkendt af revisor og forsamling

Valg af ny styregruppe for 2023-25 blev gennemført korrektStyregruppens/formandens beretning blev fremlagt uden kommentarer v/Marie Wolter Bertelsen

Regnskab blev fremlagt uden kommentarer v/ Maja Borch Hansen. Godkendt af revisor og forsamling

Valg af ny styregruppe for 2023-25 blev gennemført korrektValg af ny styregruppe for 2023-25 blev gennemført:

Produkter

Her kan du finde ROAL’s udgivelser og materialer.

Læs fx om ROAL’s handleplan som er et redskab til elever i grundskolen, der skaber dialog mellem elev, forældre og skole. Læs mere.

Om ROAL

Hvem og hvad er ROAL?

Foreningens navn er ROAL – samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Foreningen er landsdækkende og arbejder såvel på erhvervsområdet som på tværs af hele uddannelsesområdet fra folkeskole til videregående uddannelser. Læs mere.

Ad hoc-grupper

Deltag i ROAL’s arbejde

ROAL‘s arbejde bygger bl.a. på ad hoc-grupper, og du kan være med.
Du kan læse om de aktuelle grupper, og grupper som har afsluttet deres arbejde.
Læs mere.

Bliv medlem

Støt ROALs arbejde, udvid dit netværk og bliv selv klogere.

ROAL‘s aktiviteter finansieres af frivillige bidrag og gebyrer ved indmeldelse. Enhver organisation eller enkeltperson kan være medlem, blot skal man tilslutte sig formålet med ROAL og foreningens vedtægter. Læs mere.