Om ROAL

  • ROAL holder øje med den samfundsmæssige forståelse af ordblindhed og andre læsevanskeligheder.
  • ROAL har fokus på dem, der arbejder med denne målgruppe.
  • ROAL formidler og vidensdeler i publikationer og på temadage.
  • ROAL har fokus på såvel de gode indsatser og forhold, der skaber barrierer.
  • ROAL tilbyder en platform for ad-hoc-gruppers arbejde.

Hvis du har forslag til temaer eller områder, som du mener, at ROAL skal tage op, er du velkommen til at kontakte styregruppen.

Mission

  • At sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder
  • At sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal ressourceudnyttelse

Vedtægter

ROAL’s vedtægter

Styregruppe

Styregruppen blev ændret efter generalforsamlingen i november 2017, da NOTA trak sig fra ROAL’s arbejde. Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Kommune (KCL) har påtaget sig både kasserer- og sekretariatsfunktionen i ROAL.

Styregruppen består af:

Administration og sekretariat:

  • Kompetencecenter for Læsning ved sekretær Christina Callesen (chca@aarhus.dk) varetager alt vedr. tilmeldinger til temadage og økonomi.

Generalforsamling

ROAL’s øverste ledelse er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i fjerde kvartal hvert andet år i ulige år og indvarsles pr. mail til foreningens medlemmer senest 1 måned før afholdelse.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

Beretning og regnskab 2017