Opret ad hoc-gruppe

Hvis du har en ide til at etablere en ad hoc-gruppe i ROAL, så har vi udarbejdet nogen retningslinjer og et materiale til inspiration.

Særlige tilfælde ved gul testscore i national ordblindetest

Problemstilling
En række kommuner har trods ministeriets udmeldinger i Ordblindenetværket valgt kun at anerkende national ordblindetest som identifikationsredskab af ordblindhed. I praksis betyder det, at elever testet ordblinde ved andre standardiserede test afvises, og qua heraf får de ikke de samme muligheder i grundskolen som ordblinde elever – ex. adgang til Nota samt mulighed for at gå til folkeskolens prøver på særlige vilkår.

Mål
Ad hoc-gruppen arbejder for, at elever med gul testscore i national ordblindetest anerkendes af landets kommuner som værende ordblinde, såfremt de ved andre test er testet ordblinde. Ligeledes arbejder vi for, at denne elevgruppes ordblindhed sikres i det videre uddannelsesforløb.

Vejen til målet
Ad hoc-gruppen henvender sig i første omgang til Børne- og undervisningsministeriet styrelsen for undervisning og kvalitet.

Elever i risiko for ordblindhed og adgang til Nota

Præcisering af testvejlederes kvalifikationer

Ad-hoc-gruppen har arbejdet med at præcisere testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau). Se forslaget under produkter.

Netværk i Jylland

Ad hoc-gruppen Netværket i Jylland er afsluttet juni 2020. Der har siden gruppens start været afholdt 1-2 møder årligt, hvor der har været drøftet diverse relevante emner, som deltagerne har taget op.