Opret ad hoc-gruppe

Hvis du har en ide til at etablere en ad hoc-gruppe i ROAL, så har vi udarbejdet nogen retningslinjer og et materiale til inspiration.

Netværk i Jylland

Ad-hoc-gruppen arbejder med følgende emner:

 • Læse og skriveteknologier i undervisningsmiljøet.
 • IT som kvalificerende redskab.
 • De tekniske og programmelle løsninger, skal facilitere elevernes fortsatte inklusionsmuligheder i hjemklassen i grundskolens normalklasser.
 • Vejlederrollen i forhold til opgaven med anerkendende kollegavejledning, sparring med kolleger, forældre og ledelser på skolen.
 • Udgangspunktet for både den konventionelle og den digitale læse-skriveudvikling, er elevens anvendelse af digitale materialer LST og anvendelse i elevens normale læringsrum, inkluderet i hjemklassen.
 • Thisted, Skive og Aarhus kommuner tager initiativ til etablering af gruppen. Det er meningen at den efterfølgende organisering aftales blandt deltagerne. Hold øje med annonceringen i Ordblindenetværket, ROALs hjemmeside og NOTA´s hjemmeside.

Da der er langt fra syd til nord og omvendt i Jylland, er der forsøgt at oprette lignende grupper i både nord og syd. Det første møde i Nord har været afholdt i Aalborg. Mødet i Midt er åben for alle interesserede – mail til Visti Søvsø Hansen.

Elever i risiko for ordblindhed og adgang til Nota

Mål:

Alle ordblinde børn i grundskolen skal have adgang til Nota. Der gives adgang til alle elever, der er testet i risiko for ordblindhed. Adgangen er begrænset indtil den nationale ordblindetest er taget, det vil betyde, at målet er at give et midlertidigt medlemskab af Nota.

Argumenter:

 • 80 – 90 % af dem som er testet  i risiko for ordblindhed viser sig rent faktisk at være ordblinde ved den nye national ordblindetest.
 • Ved at give adgang til Nota styrkes børnenes læse-og skrivekompetencer, det vil sige styrkelse af konventionel læsekompetence
 • Tilvænning til talesyntese er vigtig.
 • Mental sundhed: ligestilling af alle i klassen, betydningen af at kunne følge med i undervisningen
 • Økonomisk argument. Undersøgelse som viser socioøkonomiske fordele, det er en besparelse, hvis ordblinde gennemfører folkeskole, uddannelse og kommer i job.

Problemstilling:

Adgang til digitale materialer for den yngste målgruppe er ikke optimal.

Beslægtet problemstilling:

Der er skabt en ny gruppe handicappede/ordblinde, som er kommet i klemme. Er man alene testet med den nye risikotest, kan diagnosen ’ordblind’ ikke stilles. Dermed har eleven ikke de rettigheder, som ordblinde har, fx adgang til Nota.

Præcisering af testvejlederes kvalifikationer

Ad-hoc-gruppen har arbejdet med at præcisere testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau). Se forslaget under produkter.