Opret ad hoc-gruppe

Hvis du har en ide til at etablere en ad hoc-gruppe i ROAL, så har vi udarbejdet nogen retningslinjer og et materiale til inspiration.

Særlige tilfælde ved gul testscore i national ordblindetest

Problemstilling
En række kommuner har trods ministeriets udmeldinger i Ordblindenetværket valgt kun at anerkende national ordblindetest som identifikationsredskab af ordblindhed. I praksis betyder det, at elever testet ordblinde ved andre standardiserede test afvises, og qua heraf får de ikke de samme muligheder i grundskolen som ordblinde elever – ex. adgang til Nota samt mulighed for at gå til folkeskolens prøver på særlige vilkår.

Mål
Ad hoc-gruppen arbejder for, at elever med gul testscore i national ordblindetest anerkendes af landets kommuner som værende ordblinde, såfremt de ved andre test er testet ordblinde. Ligeledes arbejder vi for, at denne elevgruppes ordblindhed sikres i det videre uddannelsesforløb.

Vejen til målet
Ad hoc-gruppen henvender sig i første omgang til Børne- og undervisningsministeriet styrelsen for undervisning og kvalitet.

Elever i risiko for ordblindhed og adgang til Nota

Mål:

Alle ordblinde børn i grundskolen skal have adgang til Nota. Der gives adgang til alle elever, der er testet i risiko for ordblindhed. Adgangen er begrænset indtil den nationale ordblindetest er taget, det vil betyde, at målet er at give et midlertidigt medlemskab af Nota.

Argumenter:

  • 80 – 90 % af dem som er testet  i risiko for ordblindhed viser sig rent faktisk at være ordblinde ved den nye national ordblindetest.
  • Ved at give adgang til Nota styrkes børnenes læse-og skrivekompetencer, det vil sige styrkelse af konventionel læsekompetence
  • Tilvænning til talesyntese er vigtig.
  • Mental sundhed: ligestilling af alle i klassen, betydningen af at kunne følge med i undervisningen
  • Økonomisk argument. Undersøgelse som viser socioøkonomiske fordele, det er en besparelse, hvis ordblinde gennemfører folkeskole, uddannelse og kommer i job.

Problemstilling:

Adgang til digitale materialer for den yngste målgruppe er ikke optimal.

Beslægtet problemstilling:

Der er skabt en ny gruppe handicappede/ordblinde, som er kommet i klemme. Er man alene testet med den nye risikotest, kan diagnosen ’ordblind’ ikke stilles. Dermed har eleven ikke de rettigheder, som ordblinde har, fx adgang til Nota.

Præcisering af testvejlederes kvalifikationer

Ad-hoc-gruppen har arbejdet med at præcisere testvejledernes kvalifikationer i forbindelse med national ordblindetest (på grundskoleniveau). Se forslaget under produkter.

Netværk i Jylland

Ad hoc-gruppen Netværket i Jylland er afsluttet. Der har siden gruppens start været afholdt 1-2 møder årligt, hvor der har været drøftet diverse relevante emner, som deltagerne har taget op.