ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder (version 2)

Handleplanen er tænkt som et redskab til dialog mellem elev, forældre og skole. Handleplanen er fremadrettet og har fokus på elevens potentialer og positivt samarbejde.

Læs handleplan

Guide til handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Læs guide

Testvejlederes kvalifikationer

En ad-hoc gruppe i ROAL har udarbejdet et forslag, der præciserer testvejledernes kvalifikationer i grundskolen i forbindelse med den nationale ordblindetest.

Læs forslag

Nyhedsbrev, november 2018

Læs nyhedsbrev