Handleplanen er tænkt som et redskab til dialog mellem elev, forældre og skole. Handleplanen er fremadrettet og har fokus på elevens potentialer og positivt samarbejde.

En ad-hoc gruppe i ROAL har udarbejdet et forslag, der præciserer testvejledernes kvalifikationer i grundskolen i forbindelse med den nationale ordblindetest.