ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder (version 2)

Handleplanen er tænkt som et redskab til dialog mellem elev, forældre og skole. Handleplanen er fremadrettet og har fokus på elevens potentialer og positivt samarbejde.

Læs handleplan

Guide til handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Læs guide

Nyhedsbrev, november 2018

Læs nyhedsbrev